Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność, a z usług, których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej. Zapewni to efekt synergii i ograniczenie kosztów dla Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej. Posiadamy pakiet większościowy (90% udziałów) w Spółce iTechnologie Games Sp. z o.o., która jest spółką zajmującą się produkcją gier na urządzenia mobilne.