Działalność na rynku nieruchomości jest realizowana poprzez posiadanie nieruchomości w centrum Torunia, w której powstała aktualnie znana i bardzo modna piekarnia gruzińska, druga część nieruchomości jest przygotowana pod restaurację. Działalność prowadzona jest przez spółkę celową CASA sp. z o.o. Posiadamy również nieruchomości w Czernikowie, w której mieści się hotel oraz restauracja. Działalność ta jest prowadzona przez spółkę celową DaVinci sp. z o.o. Posiadamy również 7 nieruchomości gruntowych pod Toruniem, na których inwestycje będą prowadzone przez spółkę celową CASAS sp. z o.o.