Działalność w filarze Nowych Technologii jest jednym bardziej dynamicznie rozwijanych sfer naszej działalności. Jest to dziedzina bardzo szybko zmieniająca się i chcąc nie tyle sprostać zmianom wokół nas, co wyprzedzić te zmiany wprowadzamy innowacyjny wynalazek – system wyłącznika bezpieczeństwa ETOS oraz innowacyjny dron IFO2020. W tym zakresie współpracujemy z partnerami mającymi doświadczenie w komercjalizacji innowacyjnych wynalazków. Nie zapominamy również o stale rosnącym rynku fotowoltaiki. Budowa farm fotowoltaicznych to nasz stały element codziennej pracy.