Czwartym filarem strategii Spółki jest inwestycja w branże perspektywiczne. Dlatego w grupie kapitałowej Spółki znajduje się podmiot z branży o stale rosnących przychodach. Spółka posiada 70,55% udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Nafta-Trans” Sp. z o.o. Podmiot ten realizuje usługi transportowe, usługi sprzętem budowlanym i usługi dźwigowe oraz budowę placów. Prowadzi prace budowlano-montażowe obiektów górnictwa naftowego. Od momentu przejęcia kontroli nad tym przedsiębiorstwem, spółka ta została odpowiednio zreorganizowana i aktualnie jest najbardziej dochodowym aktywem grupy kapitałowej.