Memorandum Informacyjne emisji akcji serii H z prawem poboru


Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie: fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, transakcje MBO/LBO, obligacje i emisja obligacji oraz pozyskiwanie kapitału i debiut na NewConnect czy też Catalyst. Pokażemy Ci przestrzeń Twoich możliwości. 

LET US ACHIEVE YOUR GOALS.